Leer over ik-grensbewustzijn, wat aandachtsmanagement is en hoe u de 3D-Grensvisualisatie methode als inzichtgevend en als therapeutisch middel kunt gebruiken.

Wilt u ook de oorzaken van klinische klachten, relatieproblemen en communicatieproblemen beter leren begrijpen en anderen daarbij helpen? Wilt u preventief of curatief met kinderen/jeugd (en hun ouders) werken en hen al jong leren hoe zij zichzelf beter kunnen beschermen?

Ontdek hoe u door meer kennis en bewustzijn, de inzet van mindfulness en mbv visualisatie van de innerlijke ruimte een helende beweging in gang kunt zetten, door een van onderstaande trainingen te volgen. Tevens kunt u opgeleid worden om zelf trainingen te kunnen geven en supervisie aanvragen als u lerende bent in het gebruik van deze ik-grensmethode.

Ook als u geen professional bent kunt u meer leren over ik-grensbewustzijn en oefenen met het beter beschermen van uw eigen grenzen en bewuster om te gaan met de grenzen van anderen.

Lees hieronder meer over mijn trainings- en professionaliseringsaanbod.

Rianne Hekking

GZ-psycholoog, orthopedagoog en gecertificeerd BBACC-opleider.

Herkent u zelf deze klachten
of werkt u met mensen met dit soort klachten?

 • Ik voel me vaak moe, somber en prikkelbaar
 • Ik heb weer ‘ja’ gezegd maar wil ik dat wel?
 • Ik voel me geleefd
 • Mensen maken misbruik van me
 • Waarom pieker ik zoveel?
 • Ik kom niet meer tot rust
 • Mensen zien me niet echt
 • Waarom word ik gepest?
 • Ik loop vast op mijn werk
 • lichamelijke klachten gaan niet over
 • Het loopt niet lekker in relaties of werk
 • Ik voel me afhankelijk van anderen

Wilt u hier verandering in brengen of uw clienten  daarbij helpen?

Meld u zich dan aan voor een training of een individuele sessie, begeleid door Rianne Hekking, GZ-psycholoog, orthopedagoog en gecertificeerd opleider.

Ook voor mensen die willen werken aan zelf-ontwikkeling en voor opvoeders die (hun) kinderen  willen ondersteunen in het ontwikkelen van gezonde ik-grenzen.

  Masterclasses in ik-grensbewustzijn:

Grenzen stellen met compassie voor professionals

 

Groepstraining en opleiding voor professionals in mensenwerk.

 

Deze opleiding is ontwikkeld door Nick Blaser en wordt gegeven door Rianne Hekking. Het is een erkende opleiding door het Centre for applied boundary studies  en bestaat uit theorie en praktijkoefeningen. Naast nieuwe inzichten en gereedschap om met clienten te werken aan ik-grensbewustzijn en het verstevigen van hun persoonlijke grenzen zal het een eye-opener zijn voor uzelf in relatie met uw omgeving. U zult ook zelf uw ik-grenzen verder verkennen en verstevingen.

De volledige BBACC opleiding bestaat uit 3 masterclasses, een stage, reflectie en een eindwerkstuk. U kunt ook alleen  module 1 (Masterclass I en II) volgen, waarna u een certificaat ontvangt en de theorie en methode kunt inzetten voor uw clienten, leerlingen of andere doelgroep. Wilt u zelf trainingen gaan geven aan geinteresseerde volwassenen of aan kinderen dan kunt u daarna Masterclass III volgen en de stage/opdrachten uitvoeren. Daarna ontvangt u het certificaat als BBACC.

Doelgroep:

Voor professionals in de GGZ/zorg/het onderwijs/HR met minimaal een afgeronde HBO opleiding (of dat denk- en/of werkniveau): zoals gedragsdeskundigen, (vak)therapeuten, artsen, POH-GGZ, maatschappelijk werkers, coaches, jeugdzorg werkers, verpleegkundigen, mediators, schoolleiders, leerkrachten, docenten, mentoren, leidinggevenden in de GGZ/het onderwijs en HR-medewerkers.

Accreditatie verkregen voor: SKJ, SKB en de Mediators federatie Nederland (MfN). Deze moeten veelal na een jaar opnieuw aangevraagd worden. Geef daarom tijdig aan als je deel wil nemen en gebruik wil maken van accreditatiepunten van een van deze organisaties.

Deze opleiding is ook als in-company training beschikbaar. Vraag een offerte aan.

 

Waarom deze Masterclasses:

De beleving en de begrenzing van onze psychische ik-ruimte speelt een belangrijke rol in ons leven en in onze onderlinge relaties. De kwaliteit van onze psychische grens beïnvloedt ons dagelijks geluk. De vorm, de hoogte en de doorlaatbaarheid van onze grens vormt zich, behalve door ingrijpende gebeurtenissen, óók gedurende onze alledaagse ervaringen. Dr. Nick Blaser ontwikkelde een visie en werkvorm om met ik-grenzen te werken. In deze training maken deelnemers kennis met de visie en leren ze praktisch werken met zijn methode.
 

Luister hieronder naar de ervaring van Martine, een van de deelnemers van MCI en MCII.

Wat leert u in Masterclass I, II en III

Module 1:  Deze bestaat uit Masterclass 1 en 2.  De opleiding bestaat uit een zesdaagse, opgedeeld in 2 maal een driedaagse op locatie. Tussen de twee blokken in zit voldoende tijd om aan de slag te gaan met hetgeen in blok 1 geleerd is . Hierna kunt u zelf de werkvorm gebruiken bij uw cliënten.

Na module 1:  • Heb u zich de theorie en visie op het belang van ik-grensbewustzijn eigen gemaakt; • Kunt u met het driedimensionale model van Nick Blaser werken in de praktijk; • Hebt u toegang tot een taalgebruik wat ook door patiënten, cliënten en medewerkers goed te gebruiken is en erg behulpzaam is gebleken. • Hebt u een verdieping gehad van de verschillende ‘interpersonal mental states’ zoals mindfulness, meevoelen (compassion), invoelen (empathy), theory of mind en theory-theory. • Hebt u inzicht in persoonlijke grens-thema’s. • Kunt u patronen herkennen en veranderingen begeleiden; • Hebt u een verdieping gehad mbt de systemische manier van kijken en werken.

Module 2: Die bestaat uit Masterclass 3: Dit is een cursus voor professionals die module 1 gevolgd hebben en zelf de 8-weekse SBATraining willen gaan geven : Grensen stellen met compassie voor geinteresseerden. Hiervoor volgt u deze 8-weekse training online (deel A). Daarna begeleidt u zelf de training voor geinteresseerden  (deel B).  Intervisie en supervisie zijn onderdeel van de training. Module 2 wordt afgesloten met een verslag en een reflectie.

Module 1 en 2 samen vormen de opleiding tot Boundary Based Awareness Coach en Counseler (BBACC). Het doorlopen van de hele opleiding geeft de deelnemers de bevoegdheid de 8-weken durende ‘Grenzen stellen met compassie training’ aan te bieden. Daarnaast kunt u het werkmodel als therapievorm gebruiken bij uw clienten. U ontvangt een officieel certificaat, goedgekeurd door het Centre for applied Boundary Studies in Basel en Nederland.

Het maximale aantal deelnemers is 16. Bij te weinig deelnemers zal de datum verzet worden.

Accreditatie is verkregen van de SKJ (voor MC I, II en III en de workshops) en van de MfN  (PE-punten voor MC I en II)

U ontvangt per masterclass een reader. De boeken dient u zelf aan te schaffen en zijn verplichte lesstof. Na beëindiging van elk blok ontvangt u een officieel certificaat.

Masterclass I

Werken met ik-grenzen.

Hierin wordt ingegaan op de visie en werkmethode (3D-GV) van Nick Blaser en op het belang van een goede ik-grens. Naast theorie en het trainen van de begeleidings-vaardigheden, werken deelnemers aan hun persoonlijke ik-grensbewustzijn en ik-grens versterking.

De professional gaat hierna met het werkmodel en de nieuwe kennis aan het werk in de eigen praktijk.

Het boek dat bij dit eerste blok hoort is: Zo ben ik…en jij bent anders van Nick Blaser. Dit is verplichte lesstof in het kader van de accreditatie.

Kosten: Module 1 (MC I en II samen): €1075,-, excl. BTW en literatuur, incl. reader, koffie/thee en lunch, certificaat. MC I en II vormen een eenheid. Daarna kunt u de werkvorm inzetten bij uw clienten.

Indien u besluit alleen MC 1 te doen, dan zijn de kosten €650,- excl. BTW voor MC I.

Datum van MC I: 2024

– 13, 14 en 15 sept. 

Onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen

Tijd: van 9.30 tot 17.00 uur

Bij een minimum van 4 mensen kan een masterclass gepland worden dus meld je aan.

De groepen worden klein gehouden voor een veilige werksfeer.

Vraag een offerte voor een teamaanbod op locatie.

Locatie:  Arnhem

Masterclass II

Werken met gevoelens.

Na MC I hebt u een paar maanden de tijd om het geleerder toe te passen in de praktijk. Daarna volgt MC II. In dit driedaagse blok wordt het werken met de 3D-GV verdiept. Hierin staat het omgaan met gevoelens in het ruimtelijke model centraal. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen oude en actuele, aangename en onaangename gevoelens en tussen eigen en vreemde gevoelens. U krijgt inzicht in het belang van de ik-grens mbt interpersoonlijke gevoelsdynamieken en hoe u kunt werken met de verschillende afweer-mechanismen. Tevens komt aan bod: (psychisch) trauma, psychiatrische ziektebeelden en contra-indicaties voor het werken met dit model.  Ook MC II bestaat zowel uit theorie als uit praktische oefeningen.

Het boek dat bij dit blok hoort is: Gevoelens komen en blijven van Nick Blaser. Dit is verplichte lesstof in het kader van de accreditie.

Kosten: Module 1 (MC I en II samen): €1075,-  excl, BTW en literatuur, incl. reader, koffie/thee en lunch, certificaat.

Datum van MC II: 2024

–  15, 16, 17 november 

Onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen

Tijd: van 09.30 tot 17.00 uur

Locatie: Arnhem

Masterclass III

Self Boundary Awareness Training (SBAT).

Professionals die na module 1 (MC I en II) verder willen, kunnen deelnemen aan module 2, die o.a. bestaat uit MC III Het is een Trainers training voor het geven van de 8 weken durende cursus: Grenzen stellen met Compassie voor groepen geinteresseerde volwassenen. Deze module bestaat uit drie onderdelen. Eerst volgen de deelnemers zelf de 8 weken durende ‘Grenzen stellen met compassie’ training, ookwel SBATraining genoemd (Self-Boundary Awareness Training). Dit gedeelte wordt via videoconferentie begeleid.

Aansluitend geven de deelnemers (onder supervisie) zelf de training aan een groep cursisten. Tijdens deze stage hebben de deelnemers intervisie met elkaar. De gehele training wordt afgesloten met een reflectie en een eindverslag.

Hebt u belangstelling voor MC III, geef dan uw naam door.  Bij voldoende deelnemers wordt er een training gepland.

Bij deze module horen de boeken: Grenzen stellen met compassie en als naslagwerk: Aufmerksamkeit und Begegnung, beiden van Nick Blaser.

Kosten: Module 2 dat is Masterclass III in het geheel: €795,- excl. BTW

Kosten: Masterclass III A: €595,- excl. BTW

Kosten: Masterclass III A reviewer: €345,- excl. BTW

Prijzen zijn onder voorbehoud

Data: nog niet bekend

Locatie: Arnhem

Gratis webinars

Er worden regelmatig en ook op verzoek gratis webinars georganiseerd waarin vragen beantwoord worden over de inhoud van de Masterclasses en vragen over het gebruik van de werkmethode.

Geef je op voor de volgende online meeting.

PsychologiePraktijkHekking@gmail.com

Locatie: Klimmendaal, Heijenoordseweg 5, 6813 GG Arnhem

SKJ-accreditatie
MC I: 31.2 punten en MC II: 31.2 punten
SKJ212776
MfN PE-erkenning
MC I en II samen: 38 punten in cat 2.
PE18641
SKJ-accreditatie
MC III: in het geheel: 65.5 punten
Masterclass III A: 28.80 punten
Masterclass III B: 36.50 punten
SKJ212776

Referenties Masterclasses

Prachtige methodiek die iedereen zouden mogen leren voor een betere wereld.

Rianne, jouw expertise was heel fijn en voelbaar was de mindfulle holding door beide trainers. Het was een mooi, enthousiast en volledig verhaal.

Martine Jetten

Masterclass I

Rianne traint met liefde voor de methode en aandacht voor cursisten wat de training erg waardevol maakt. Fijn dat de trainers duidelijk veel ervaring hebben in zowel de materie als qua samenwerking.
Na 3 dagen van intensieve training voelt het als een mooie basis van waaruit ik me verder kan ontplooien zowel professioneel als privé. Dank!

Charlotte Beijer

Masterclass I

Deze training was perfect georganiseerd en een mooie combinatie/afwisseling tussen theorie en oefeningen en daarmee tussen ervaringsgericht werken en cognitief werken. Dat vulde elkaar goed aan. De trainers boden een veilige sfeer, zowel in taal als in aanwezigheid.

Complimenten!

Masterclass I

Rianne laat je voelen hoe waardevol ‘ik-grensbewustzijn’ is. De training biedt een perfecte balans tussen theorie en oefening/zelf ervaren. Het wordt vakkundig vanuit eigen therapeutische ervaring gebracht.

Martine Jetten

Masterclass II

In alle opzichten een inzichtvolle training en zeer bruikbaar!

Ik ben (ook) gepassioneerd geraakt over de ik-grensbewustzijnsmethode!

Masterclass I

Deze training is een echte aanrader voor iedereen die met kinderen of volwassenen werkt, maar is ook zeer effectief en helpend om inzicht te krijgen in de eigen persoonlijke dynamieken.

Zowel de theorie als ook de ervaringsoefeningen dragen hier maximaal aan bij. Mijn complimenten!

Marie-Ange Leijssen

Masterclass I

Deze training is compleet en bruikbaar voor iedereen die met mensen werkt, als ook voor je eigen persoonlijke leven. Wat er gebeurt in relatie met andere mensen wordt in de metafoor van de tuin heel goed helder en duidelijk gemaakt. Absoluut een aanrader!

Marie-Ange Leijssen

Masterclass II

Een hele waardevolle training voor iedereen, zowel persoonlijk als professioneel op een heerlijke locatie.

Charlotte Beijer

Masterclass II

Ik heb ontzettend veel geleerd. Het was zeer waardevol, een kadootje voor mezelf.

Rianne, je doet het met zoveel aandacht, passie en zorgvuldigheid waardoor het goed overkomt.

Ook superfijn dat jullie zo’n veilige sfeer weten te creëren, waarin het heel fijn leren is. Echt een groot compliment!

Marijke B

Masterclass I

De combinatie van trainers was heel fijn. Rianne is overduidelijk een zeer bekwame trainer met erg veel ervaring in theorie en praktijk.
Sabine gaf mooie mindfulle oefeningen. De vele praktijkvoorbeelden zijn absoluut heel helpend en zorgen ervoor dat de theorie beter wordt ingebed.

 

Masterclass I

De Masterclasses bieden een leerzame en inzichtgevende intensieve training die mij veel gebracht heeft. Rianne is zeer professioneel en geeft de training met enthousiasme en heel veel inzet. Hierdoor komt er veel stof aan bod en is er ook veel ruimte om te oefenen.

Marijke Beemsterboer

Masterclass II

Training in ik-grensbewustzijn:

Grenzen stellen met compassie

 

Groepstraining voor geïnteresseerde volwassenen.

 

Deze training wordt ook wel SBAT (Self Boundary Awareness Training) genoemd en is ontwikkeld door Nick Blaser. De training wordt gegeven door Rianne Hekking.

Het is een groepstraining van 8 weken waarin deelnemers leren om hun grenzen te herkennen en te bewaken. Het is een praktische training waarbij u uw ik-grensbewustzijn integreert in uw leven. Dit is geen therapiegroep.

DOELGROEP:

Iedereen die bewust(er) wil omgaan mijn zijn of haar persoonlijk grens. Hierdoor kunt u zich beter beschermen voor prikkels van buitenaf, waaronder gevoelens en verwachtingen van anderen. Hierdoor houdt u ook meer energie binnen uw grenzen en ervaart u meer zelfvertrouwen. Dus wordt u opvallend moe in groepen of in gesprek met anderen (ook als therapeut), bent u hoog sensitief en heeft u daar last van, meldt u zich dan aan voor deze training en merk het verschil

Het programma:

Het programma bestaat uit specifieke ik-grens gerelateerde luister- en dagboek oefeningen met uitwisseling en reflectie. Deelnemers leren in acht weken hun persoonlijk ik-grens kennen, herkennen en te respecteren, evenals het bewustworden van en respecteren van de grens van anderen. De training is belangrijk omdat het leren onze psychische grens te respecteren essentieel lijkt voor ons gevoel van geluk. Gezonde ik-grenzen leiden tot compassie, empathie en liefde. De ik-grens helpt u ook te begrijpen hoe u in de wereld staat en hoe u omgaat met anderen in de omgeving of situaties.

Kosten: 450,- euro in groepsvorm (of 875,- euro individueel)

Locatie: Arnhem of in overleg (en tegen reisvergoeding) op een locatie elders.

Lees meer over deze training

VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING:

Er zal van te voren een telefonisch gesprek plaatsvinden om te bespreken of deze training passend is bij uw wensen tot persoonlijke ontwikkeling. In sommige gevallen zal het advies zijn eerst individuele sessies te nemen alvorens aan deze groepstraining deel te nemen. Er zijn geen voorwaarden om mee te mogen doen wat betreft voorafgaande scholing. U wordt als groep gestructureerd begeleid in het ik-grensbewustzijns proces.

WAARUIT BESTAAT DE TRAINING:

Deze training is gebaseerd op de ervaring van het Mindfulness Based Stress Reduction programma (MBSR) van Jon Kabat-Zinn. Ons programma onderscheidt zich wat de inhoud en de doelen betreft van de MBSR. De MBSR richt zich volledig op het ontwikkelen van mindfulness. De SBATraining voegt daar ik-grensbewustwording aan toe.

OPBOUW VAN DE IK-GRENSBEWUSTZIJN TRAINING:

Gedurende een periode van acht weken komen we één keer per week samen in de avond (ca. 2 uur). Naast deze 7 avonden zal er ook nog een halve zaterdag samen getraind worden. We starten elke bijeenkomst met een geleide verbeeldingsoefeningen van ca 10 min. en elke week wordt er dagelijks één nieuwe oefening uitgevoerd. Belangrijk is het doen van de dagelijkse oefening thuis, samen met het bijhouden van een dagboek over een specifiek aspect van het interpersoonlijke aandachtrepertoire (samen ca. 20 a 25 min).

Workshops

Workshops, trainingen en presentaties voor teams (zoals onderwijs, GGZ- of zorginstellingen, therapeuten, werkgevers/bedrijfsartsen).

Ook als incompany training.

Persoonlijk afgestemd op de behoeften van de deelnemers en de opdrachtgever

Er volgen in 2023 eendaagse thema workshops over ik-grenzen en trauma en ik-grenzen en relaties

Kosten: Neem contact op om uw wensen te bespreken en voor een offerte.

Data: In onderling overleg

Locatie: Op uw bedrijfslocatie of elders in overleg. Online zijn er ook mogelijkheden.

                         SKJ-accreditatie: 10 uur

Individuele consulten

Voor volwassenen, kinderen en jeugd:

Een of meerdere sessies waarbij er met de 3-Dimensionale Grensvisualisatie (3D-GV) gewerkt wordt.

U kunt een afspraak maken voor een consult waarbij de 3-Dimensionale Grensvisualisatie wordt gebruikt als een inzichtgevende en helende therapievorm.

Met de 3D-GV wordt onder deskundige begeleiding het onbewuste ik-grensbeeld van de client met Kaplahoutjes en een poppetje zichtbaar en (be)-grijpbaar gemaakt. M.b.v. dit driedimensionale beeld kan de ik-grens ook verbeterd en naar de wens van de client aangepast worden. Op deze manier kunnen tussenmenselijke patronen en schema’s doorbroken worden en door nieuwe adequate reacties vervangen worden.

Kosten: voor een sessie van 1,5 uur: 175,- euro (tarief 2023). Vaak zijn 1 a 2 sessies met een nabespreking voldoende om verder te kunnen.

Data: Maak een persoonlijke afspraak

Locatie: In de praktijkruimte in Arnhem, in overleg (en tegen vergoeding) op een locatie elders of online.

Voor een online sessie dient u zelf een doos met 200 Kapla houtjes of BBloks aan te schaffen, te beschikken over een PC/I-pad/laptop met webcam, een lege tafel en een stabiele internetverbinding.

Supervisie

Professionalisering door reflectie op werkervaringen met het 3-DGV model

Doelgroep:  Hebt u minimaal Masterclass 1 afgerond en ervaring opgedaan in het gebruik van het tuinmodel bij uw cliënten of coachees dan kunt u supervisie aanvragen voor verdere verdieping, reflectie en het beantwoorden van uw vragen mbt het ik-grenzenwerk.

Kosten: 125,- euro per uur voor een deelnemer (tarief 2023).  Korting voor studenten en bij groepssupervisie.

Data: Maak een persoonlijke afspraak. Een groep van maximaal 3 deelnemers is ook mogelijk. 

Locatie: Praktijk in Arnhem of online

Deze training is een reis naar vrijheid en flexibiliteit. Je krijgt er handvatten om meer greep op jezelf en in relatie met anderen te krijgen. Hoewel een ‘tuinhek’ als afsluiting van je innerlijke ruimte juist tot afscheiding lijkt te leiden is het tegendeel het geval. Bewustwording van jouw ‘tuin’ leidt tot grotere verbondenheid met de ander. Iedereen zou hier iets van moeten weten!

Jolanda B

Training voor geïnteresseerden

Een goede training die op een heel bijzonder manier inzichten verschaft om situaties die in je leven gebeurd zijn en/of kunnen gebeuren een plaats te geven, zonder jezelf of anderen tekort te doen. Fijne afwisseling tussen grenzen oefeningen, mindfulness oefeningen, theorie en ruimte voor vragen.

ESB

Training voor geïnteresseerden

Ik ben heel blij met wat deze training me heeft opgeleverd, omdat ik meer kennis heb gekregen van mijn eigen grenzen en de wijze waarop ik daarmee omging en liet omgaan. Het bewustzijn maakt dat ik me sterker voel en ik bemerk dat anderen mijn grenzen als vanzelf meer zijn gaan respecteren’. ‘Eindelijk weer eens een training met een uitdagende inhoud!

G

Training voor geïnteresseerden

Rianne is een vakvrouw. Zij begeleid je naar je innerlijke ‘tuin’ en leert je dat grenzen-stellen je vrijheid geeft. Met en door haar benadering krijg je greep op het leven volgens jouw waarden. Dát maakt je flexibel en dat is een weg tot voluit leven.

Individuele 3D grensvisualisatie

Prima cursus, zeker aan te bevelen; eigenlijk een ‘must’ voor iedereen die wat meer inzicht wil hebben in zichzelf. In korte tijd krijg je inzicht in het leren jezelf te begrenzen en hoe hier flexibel mee om te gaan. Ook het signaleren en leren omgaan wat van jou is en wat van de ander, maakt dat je patronen leert herkennen en tevens krijg je handvatten wat je hier dan mee kunt doen.

Irene

Training voor geïnteresseerden

Het opstellen van mijn tuin was een mooie manier om inzicht te krijgen in mijn grenzen.

Het kijken vanuit verschillende perspectieven is daarbij helpend.

Daarnaast gaf jij alle ruimte om bij de beelden stil te staan, zodat ik kon voelen wat de veranderingen in mijn tuin en in de grenzen teweeg brachten in mij.

Wat ik naderhand merk, is dat ik hierdoor anders kan omgaan met kritiek: ik kan kijken wat ik er mee kan en bij de ander laten wat daar hoort.

Het eindbeeld draag ik mee en herinnert mij als de grenzen dreigen te vervagen.

Margriet W

Individuele 3D grensvisualisatie

Het opstellen van mijn tuin was een mooie manier om inzicht te krijgen in mijn grenzen.

Het kijken vanuit verschillende perspectieven is daarbij helpend.

Daarnaast gaf jij alle ruimte om bij de beelden stil te staan, zodat ik kon voelen wat de veranderingen in mijn tuin en in de grenzen teweeg brachten in mij.

Wat ik naderhand merk, is dat ik hierdoor anders kan omgaan met kritiek: ik kan kijken wat ik er mee kan en bij de ander laten wat daar hoort.

Het eindbeeld draag ik mee en herinnert mij als de grenzen dreigen te vervagen.

Margriet W

Individuele 3D grensvisualisatie

Het opstellen van mijn tuin was een mooie manier om inzicht te krijgen in mijn grenzen.

Het kijken vanuit verschillende perspectieven is daarbij helpend.

Daarnaast gaf jij alle ruimte om bij de beelden stil te staan, zodat ik kon voelen wat de veranderingen in mijn tuin en in de grenzen teweeg brachten in mij.

Wat ik naderhand merk, is dat ik hierdoor anders kan omgaan met kritiek: ik kan kijken wat ik er mee kan en bij de ander laten wat daar hoort.

Het eindbeeld draag ik mee en herinnert mij als de grenzen dreigen te vervagen.

Margriet W

Individuele 3D grensvisualisatie

Praktische en goed opgebouwde training. Door de diverse thuisoefeningen en de uitgebreide besprekingen hiervan, zet je jezelf meteen in beweging. Rianne en Sabine verstaan de kunst om de diverse persoonlijke ervaringen en tempo’s te combineren tot een persoonlijk- en groepsleerproces. Ik heb direct resultaat bemerkt in mijn handelen in mijn dagelijkse leven.

Monique B

Training voor geïnteresseerden

Ik heb een traject doorlopen bij Rianne om meer inzichten te krijgen over mezelf en hoe ik bij de ander mijn eigen grenzen kan aangeven. Ik heb geleerd om veel meer in mijn eigen “tuin” te blijven en die ook te onderhouden. Daardoor creëer je een (nog) betere verbinding met de ander. Ook voor de traumaverwerking is het belangrijk om eerst naar de pijn toe te gaan.

Rianne heeft mij op een veilige manier daar naar toe gebracht en door het proces begeleid. Ik heb van haar geleerd om meer bij mijn gevoel te komen en daar bij stil te staan op bepaalde momenten. Het bewustzijn  hiervan zorgt ervoor dat anderen mijn grenzen ook beter zien en respecteren.

Dank Rianne voor je deskundige hulp.

MvdS

Individuele 3D grensvisualisatie

Het voelt onwennig maar ik voel me er erg fijn bij. Grenzen worden meer en meer mijn vrienden i.p.v. vijanden.

Marijke

Individuele 3D grensvisualisatie

Ons lichaam zegt ‘nee’ als wij geen ‘nee’ zeggen.

Gabor Mate

Wij nemen opmerkingen en klachten serieus. Lees hieronder meer over onze klachtenregeling.

Klachteregeling onderwijs_Psychologie praktijk Hekking

Verder voldoet de praktijk aan de Privacywet en is officieel AVG goedgekeurd.  Klik op de link hieronder.

Logo Psychologiepraktijk Outside-In
Logo Psychologiepraktijk Outside-In

  Rianne Hekking-Geelen

Josef Israelslaan 123
6813 JC Arnhem

BTW-id nr: NL004433254B88

psychologiepraktijkoutside-in.nl

havening.online

ik-grens.nl

+31 6 10 54 81 59