IK-GRENSBEWUSTZIJN

Trainingen, workshops en individuele sessies

Een unieke inzichtgevende theorie en een krachtig therapeutisch middel

 

 

 

 

Masterclass I op 13, 14 en 15 sept. 2024

Wil je meer hierover weten en een casusbespreking bijwonen?

Doe dan mee met de gratis webinar 

Op maandag 1 juli of op woensdag 14 aug. van 20.00 – 21.30 uur

 

Het respecteren van onze psychische grens lijkt essentieel te zijn voor ons gevoel van geluk en kracht. De ik-grens vormt en ontwikkelt zich gaandeweg in ons leven. Door het versterken van je ik-grens, leer je jezelf beter en gemakkelijker te beschermen, zonder het contact met de ander en de omgeving te verliezen. Gezonde innerlijke grenzen leiden tot compassie, empathie en liefde.

Dr. Med. Nick Blaser

Herkent u zelf deze klachten
of werkt u met mensen met dit soort klachten?

 • Ik voel me vaak moe, somber en prikkelbaar
 • Ik heb weer ‘ja’ gezegd maar wil ik dat wel?
 • Ik voel me geleefd
 • Mensen maken misbruik van me
 • Waarom pieker ik zoveel?
 • Ik voel me vaak overprikkeld
 • Ik kom niet meer tot rust
 • Mensen zien me niet echt
 • Waarom word ik gepest?
 • Ik loop vast op mijn werk
 • lichamelijke klachten gaan niet over
 • Het loopt niet lekker in relaties of werk
 • Ik voel me afhankelijk van anderen

Wilt u hier verandering in brengen of uw clienten  daarbij helpen?

Meld u zich dan aan voor een training of een individuele sessie, begeleid door Rianne Hekking, GZ-psycholoog, orthopedagoog en gecertificeerd opleider.

Ook voor mensen die willen werken aan zelf-ontwikkeling en voor opvoeders die (hun) kinderen  willen ondersteunen in het ontwikkelen van gezonde ik-grenzen.

Onze mentale innerlijke wereld als een tuin met een hek

lees meer over de tuinmetafoor

De tuinmetafoor voor de innerlijke wereld

U kunt uw mentale innerlijke wereld vergelijken met een tuin waarin u kunt rondlopen of naar buiten gaan. Het kan ook zijn dat u in de tuin van een ander bent of een ander in uw tuin is. In de eigen tuin, oftewel in uw innerlijke wereld, kunt u vrij bewegen en zelf beslissen waar u naar kijkt of aan welke ervaringen of gevoelens u aandacht wilt geven. Ook kunt u zelf beslissen wat u met bepaalde ervaringen en gevoelens doet.

Net als een tuin is uw innerlijke wereld ook levendig en veranderlijk. Door te tuinieren geef u uw eigen tuin zelf vorm, zodat u er zich comfortabel voelt. Dit geeft een gevoel van zelfregie en heeft een versterkende werking op iemands zelfvertrouwen en eigenwaarde. Het gebeurt echter ook dat anderen gaan schoffelen, poten of iets neerleggen in uw tuin. Dat voelt vaak niet prettig, niet ‘eigen’, waardoor u b.v. prikkelbaar reageert. Het kan ook zijn dat u dat zelf doet bij anderen, die daar b.v. boos of afwijzend op reageren, waardoor u zich wellicht afgewezen voelt.

In de tuinmetafoor vormt de omheining de mentale ik-grens. Ook deze kunt u zelf vormgeven zodat u open staat voor de buitenwereld, maar het tegelijkertijd ook geborgen en veilig voelt. Het tuinhek en de poort staan symbool voor de filterfunctie van de ik-grens en bepalen hoe we met de buitenwereld in contact staan en hoeveel er binnen kan komen en er uit kan gaan.

In de trainingen gaan we dieper in op deze theorie en wat dat betekent voor relaties, trauma, psycho-somatische klachten en psycho-pathologie en hoe dat zich uit in het 3D-GV model (de tuin). Ook wordt er gewerkt met experientiele (verbeeldings)oefeningen waarbij er geen materiaal nodig is.

De kern van trauma is de disconnectie van ons zelf.
Daarom is de essentie van heling niet alleen maar iemands verleden te ontrafelen maar het opnieuw in contact brengen met onszelf in het heden
Gabor Mate

Therapeutische interventie

Het therapeutisch gebruik van het 3D-GV model bestaat vaak uit het verstevigen/veranderen van de ik-grens en het onderzoeken of en hoe het mogelijk is om (vaker) terug in zijn/haar tuin te komen (in contact met zichzelf). Dit gebeurt op een gevoelsmatige manier met behulp van het (ver)plaatsen van de de houtjes en een poppetje dat de client representeert. Het op een systemische manier weer orde en een gezonde situatie aanbrengen werkt meestal krachtig door in het dagelijkse leven van de client. Hierdoor kan iemand zich weer rustig, beschermd en in contact met zichzelf voelen. Hiervoor zijn vaak 2 a 3 sessies nodig van 1,5 uur. Uiteraard is het belangrijk om ook in het dagelijkse leven te oefenen met nieuw aangeleerd gedrag.

Zie   hieronder een voorbeeld van een grensvisualisatie en maak kennis met Nick Blaser: 

Wat is ik-grensbewustzijn?

Hoewel onze psychische grens niet zichtbaar is kunnen we deze wel voelen. Dit ervaren we vaak pas als andere mensen over onze grens heen gaan of als u dat zelf laat gebeuren. Vroeg of laat leidt grensoverschrijdingen tot een onprettig gevoel.

Onze grens kan men zien als afbakening van onze psychische ‘ik-ruimte’ van ‘de buitenwereld’ en van de ‘ik-ruimte’ van een ander. Deze afbakening kunt u (op een intuïtieve wijze) visueel maken, zoals dat vaak gebeurt tijdens ik-grensbewustzijn therapie of coaching.

Dit biedt inzicht in en meer bewustwording van eigen grenzen, die van anderen en van wat zich in de eigen ‘ik-ruimte’ bevindt. Tevens kan er gewerkt worden aan het veranderen/verbeteren van eigen grenzen en het vormgeven van de ruimte binnen de grens.

 

Onze innerlijk grens ontwikkelt zich in de loop van ons leven door allerlei dagelijkse ervaringen.

Het is duidelijk dat elke vorm van grensoverschrijding op de gezonde ontwikkeling van deze persoonlijke ik-grens, een (dramatische) verstoring kan veroorzaken.

Waarom een cursus volgen over ik-grensbewustzijn?

Natuurlijk is het een taak van ons als (mede)opvoeder om kinderen/leerlingen te socialiseren maar dat wil niet zeggen dat we hun grenzen moeten negeren of er overheen mogen walsen. Ook geven we vaak een slecht voorbeeld door achteraf te klagen als we zelf niet tijdig onze eigen grens aangegeven hebben.

We leren kinderen nauwelijks dat het belangrijk is om hun ik-grenzen te beschermen en daarmee ook niet hoe ze die kunnen beschermen. Hierdoor groeien veel kinderen op met een bezwaard gevoel of zelfs een schuldgevoel als ze wel tijdig grenzen stellen. Angst voor het belasten van een ander of voor afwijzing maakt ze dan onzeker over hun keuzes en ze kunnen moeilijk een besluit nemen. 

Uiteindelijk lopen deze kinderen, jeugdigen en later als volwassenen meer risico om gepest te worden, op toxische relaties, om verzeild te raken in gevaarlijke situaties, om slachtoffer te worden van misbruik in welke vorm dan ook en op angst en stress in het algemeen. Door te veel op hun schouders te nemen kunnen ze geestelijke en uiteindelijk ook vaak lichamelijke (chronische) klachten krijgen. Gevoelens van schuld en schaamte maakt ze onzeker en kwetsbaar. Mensen met psychische stoornissen hebben vrijwel altijd wel iets met ongezonde grenzen; of ze geven ze niet duidelijk en tijdig aan, of ze beschadigen de grenzen van anderen.

Ik zie het als een belangrijke bijdrage aan ons welzijn, door een groter ik-grensbewustzijn en een betere ik-grensbescherming te ontwikkelen o.a.  met behulp van deze theorie en dit werkmodel. Laten we hiermee al vroeg beginnen en het onze kinderen al jong te leren; thuis, op school en daarbuiten.

Het is daarom van groot belang dat professionals die met kinderen en kwetsbare mensen werken en ouders van (jonge) kinderen, kennis nemen van en oefenen met ik-grensbewustzijn!

grensoverschrijdingen

Grensoverschrijdingen

Grensoverschrijding gaat vaak onbewust en kan met goede bedoelingen zijn.

We komen grensoverschrijdingen overal tegen, in persoonlijke relaties, op het werk, in de politiek en ook tussen mens en natuur. Grensoverschrijdingen kunnen leiden tot conflicten of tot afhankelijkheid. Dat de mentale ik-grens belangrijk is voor het welbevinden van mensen komt tot uitdrukking in de vele hulpvragen van cliënten aan hulpverleners maar ook aan andere professionals die met mensen werken. Een gezonde ik-grens is belangrijk voor de kwaliteit van ons leven.

Werken met de mentale ik-grens wil zeggen dat er op systemische wijze gekeken wordt naar de eigen innerlijke ruimte en naar haar omgeving. Het ik-grensbewustzijn wordt versterkt door het werken met ‘de aandacht’ en mindfulness.

 

Masterclasses

Groepstraining en opleiding voor professionals in mensenwerk.

 

Deze opleiding is ontwikkeld door Nick Blaser en wordt gegeven door Rianne Hekking, Gz-psycholoog en orthopedagoog. Het is een erkende opleiding door het Centre for applied boundary studies  en bestaat uit theorie en praktijkoefeningen. Naast nieuwe inzichten en gereedschap om met clienten te werken aan ik-grensbewustzijn en het verstevigen van hun persoonlijke grenzen zal het inzichtgevend zijn voor uzelf in relatie met uw omgeving. U zult ook zelf uw ik-grenzen verder verkennen en verstevingen.

Doe mee met de gratis webinar

Volg de gratis webinar op 1 juli of op 14 aug. om 20:00 uur

– Bent u geinteresseerd in de masterclass ‘Grenzen stellen met compassie’ en hebt u daar vragen over of wilt u er meer over horen en zien?

– Hebt u de Masterclas(sen) gevolgd en hebt u, door ermee te werken, vragen? Of misschien vindt u het leuk om ervaringen met het werkmodel te delen?

– We gaan ook een casus bespreken aan de hand van de theorie en het werkmodel van Nick Blaser. Zo kunt u ervaren of het iets is voor uw clienten/doelgroep. Werkt u al met het grenzenmodel dan kunt u een casus inbrengen om het samen te bekijken en te bespreken (aan de hand van een grensvisualisatie).

Ben u daarin geinteresseerd, dan kunt u zich aanmelden. Het gaat door bij voldoende aanmeldingen.

Training in ik-grensbewustzijn:
Grenzen stellen met compassie

 

Groepstraining voor geïnteresseerde volwassenen.

 

Deze training wordt ook wel SBAT (Self Boundary Awareness Training) genoemd en is ontwikkeld door Nick Blaser. De training wordt gegeven door Rianne Hekking.

Het is een groepstraining van 8 weken waarin deelnemers leren om hun grenzen te herkennen en te bewaken. Het is een combinatie van theorie en praktijk, waarbij u uw ik-grensbewustzijn integreert in uw leven. Dit is geen therapiegroep.

Workshops, individuele consulten en supervisie

 

Klik voor meer info over het gehele aanbod

“Rianne heeft voor ons als ondersteuningsteam van een school voor voortgezet onderwijs een studiemiddag verzorgd rondom grenzen stellen met compassie. Het was een zeer waardevolle middag waar iedereen met nieuwe inzichten en stof tot nadenken de deur uit ging. De uitleg over “eigen tuin” en de “tuin van anderen” maakte het heel beeldend en tevens meteen toepasbaar in eigen werk en privé leven.”

J. Bulthuis, orthopedagoog Candea College Duiven, maart 2024

Nick Blaser, de grondlegger

Dr. med. Nick Blaser is psychiater, psychotherapeut en reumatoloog. Hij ontwikkelde het
interpersoonlijk aandachtsmodel en is grondlegger van de ik-grensbewustzijn methode.

 

Nick Blaser

Klik voor een interview met Nick Blaser en maak kennis met een 3-DGV opstelling: 

Nick Blaser ontwikkelde een heldere theorie die ons naast bewustzijn ook een gezamenlijke taal geeft om ingewikkelde innerlijke processen te bespreken. Blaser introduceerde een eenvoudige werkmethode (3D-grensvisualisatie) die onze ik-grens en wat zich daarbinnen en daarbuiten bevindt, ruimtelijk zichtbaar maakt. Onze persoonlijke innerlijke wereld wordt daarbij ruimtelijk voorgesteld als een tuin met een omheining en een poort

Het interpersoonlijke aandachtsmodel helpt ons tussenmenselijke interacties beter te begrijpen. Daarmee vormt het ook een handig communicatie- en relatiemodel en geeft het inzicht in relatieproblematiek. Ook biedt het heldere handvaten voor ouders/opvoeders.

Daarnaast is het voor therapeutisch werk toegankelijk en is het een krachtige preventieve methode als we kinderen vanuit deze inzichten opvoeden en begeleiden en er al van jongs af aan vertrouwd mee maken.

Nick Blaser studeerde geneeskunde in Leiden en woont en werkt nu in Zwitserland. In 2009 richtte hij in Basel het Centre for applied Boundary Studies op waar hij wetenschappelijk onderzoek doet naar het belang van de persoonlijke ik-grens en de interpersoonlijke grensdynamiek (Horizologie).

Het interpersoonlijke aandachtsmodel van Nick Blaser vormt de basis van het scholingsaanbod.

Rianne Hekking, uw trainer

GZ-psycholoog en orthopedagoog. Gecertificeerd BBACC-opleider.

 

Nick Blaser

Rianne is in 2016 opgeleid in het interpersoonlijke aandachtsmodel door de grondlegger Nick Blaser en is zelf opleider in deze methode sinds 2021.

Rianne heeft Masterclass 1 t/m 4 afgerond en meerdere workshops gevolgd van Nick Blaser. Ze biedt inmiddels al 7 jaar inzichtgevende en therapeutische sessies met het ik-grensmodel aan en heeft ervaring in het opleiden van teams in deze methode.  Certificaat Masterclass IV Teacher training

Rianne is tevens docent nascholing bij Con Amore opleidingen in ‘grenzen stellen in relaties’

 

– Lees hier het artikel over Preventief werken met kinderen en met ik grensbewustzijn.

– Lees hier het Eindwerkstuk voor de teacheropleiding Self-Boundary Awareness Training: Ik-grensbewustzijn en psycho-pathologie voor professionals in de zorg- en hulpverlening.

Behalve dat ik deze methode als diagnostisch en therapeutisch middel gebruik, en in de vorm van een training aanbied, is het model voor mij inmiddels een wijze van denken geworden. Het heeft mij (samen met andere theoretische modellen) een helder raamwerk geboden waardoor ik oorzaken van communicatieproblemen, relatieproblemen en het ontstaan van klinische klachten nog beter kan begrijpen. Door het visuele grensbeeld samen met de cliënt te zien ontstaan wordt het een gezamenlijke ontdekkingstocht die meestal naar een helende richting leidt.

Voor mij betekent dit model een belangrijke aanvulling op mijn therapeutische kennis en aanbod maar het heeft, niet in de laatste plaats ook mijn persoonlijke leven en relaties verrijkt.

Deze inzichten en vaardigheden geef ik graag door aan zoveel mogelijk zorg- en onderwijsprofessionals en andere geïnteresseerden.

Mijn missie is dat dit krachtige maar eenvoudig te begrijpen model een standaard onderdeel wordt van elk onderwijscurriculum van de lagere en middelbare school en elke zorginstelling het als interne basiscursus aanbiedt.

Indien u graag wil werken aan uw eigen grens-bewustzijn of bent u geïnteresseerd in een training of workshop, neem dan contact op.

Rianne werkt therapeutisch op een eclectische wijze en met een holistische blik. Voor meer informatie over de  behandelmethodes die gebruikt kunnen worden en voor algemene informatie zie de website psychologiepraktijkoutside-in.nl

Online ik-grens test

Wilt u een inschatting maken van de sterkte van uw persoonlijke psychische (mentale) grens dan kunt deze online vragenlijst BPS-14 invullen.

Na het versturen van de antwoorden krijgt u meteen uw individuele score te zien, samen met een korte uitleg over grensfactoren die voor u van toepassing kunnen zijn.

Uw gegevens en uitkomsten worden niet opgeslagen of gebruikt.

Centre for applied Boundary Studies

Nick Blaser, Theodorskirchplatz 7, CH-4058 Basel
www.horizologie.ch
info@horizologie.ch
Tel: +41 6 16 83 98 52

 

Centrum voor toegepast ik-grensonderzoek Nederland

Postbus 4, 9330 AA Norg
www.ikgrensbewustzijn.nl
ikgrensbewustzijn@gmail.com
Tel: +31 6 22 20 52 57

Centrum voor toegepast ik-grensonderzoek

Nick Blaser en de opleiders: Brigitta, Rianne, Marian en Radjani

Niet tevreden? Klachtenprocedure

Aan de invulling van de training wordt de grootst mogelijke zorg besteed. Ook zullen de deelnemers met respect worden bejegend. Mocht het toch zo zijn dat u ergens ontevreden over bent dan horen wij dat graag meteen in een persoonlijk gesprek. Dit zal vrijwel altijd tot een oplossing leiden. Feedback wordt gewaardeerd en de lessen die we eruit leren, worden gebruikt om de kwaliteit van de training te verbeteren. Mocht u na het feedbackgesprek alsnog een klacht willen in dienen, dan is de klachtenprocedure van toepassing. Klik hier voor meer informatie daarover.

 

Wij nemen opmerkingen en klachten serieus. Lees hieronder meer over onze klachtenregeling.

Klachteregeling onderwijs_Psychologie praktijk Hekking

Verder voldoet de praktijk aan de Privacywet en is officieel AVG goedgekeurd.  Klik op de link hieronder.

Logo Psychologiepraktijk Outside-In
Logo Psychologiepraktijk Outside-In

  Rianne Hekking-Geelen

Josef Israelslaan 123
6813 JC Arnhem

BTW-id nr: NL004433254B88

psychologiepraktijkoutside-in.nl

havening.online

ik-grens.nl

+31 6 10 54 81 59